Κοκτέιλ από N

Υπάρχουν 4 κοκτέιλ, ξεκινώντας από N στη βάση δεδομένων μας